Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí 2023

6.1. 2023

Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí 2023

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména kupující, kteří v roce 2022 nově nabyli do svého vlastnictví například pozemek, dům, chatu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také prodávající nebo ti, kdo nemovitou věc darovali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023. 

Pokud poplatníkům ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají daňové přiznání také. Jestliže všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2022 pozbyli, měli by na finanční úřad o této skutečnosti doručit písemné oznámení.

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí dopředu. Upozorňujeme, že daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2023, a to podle stavu k 1. lednu 2023.

Pro podání daňového přiznání můžete využít Online finanční úřad, pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova a nově využít službu Ověření na katastr nemovitostí, prostřednictvím které lze ověřit, zda údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají údajům v katastru nemovitostí. Více informací je k dispozici na webu Finanční správy.

Aktuálně Finanční správa informovala, že od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (neboli „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. Poplatníkům daně z nemovitých bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p. V případě, že platíte daň z nemovitých věcí prostřednictvím složenky a nechcete platit za úhradu daně poplatek České poště s. p., doporučujeme využít službu úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo dohledat údaje o placení na portálu MOJE daně v Daňové informační schránce plus (DIS+) a uhradit daň pomocí QR kódu prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. K této službě se stačí nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Jestliže má poplatník zřízenou DIS+, zobrazí se v ní údaje pro placení daně a nebude mu již zasílána složenka.

Podrobný souhrn toho, kdo musí podávat daňové přiznání včetně kompletních informací k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí, je dostupný na webu Finanční správy.

Rady a návody Daně a poplatky