Na co si dát pozor při hledání prvního nájemního bytu?

28.2. 2023

Na co si dát pozor při hledání prvního nájemního bytu?

Pokud hledáte své první samostatné bydlení nebo chcete zkusit s novým partnerem žít pod jednou střechou, nejpravděpodobnějším řešením bude nájem nebo podnájem bytu. Na co se tedy zaměřit?


1.     Pokud vybíráte mezi nájmem a podnájmem, volte jednoznačně NÁJEM. Ta slova vypadají podobně, ale mezi nájemní a podnájemní smlouvou je naprosto zásadní rozdíl.

 

2.     Podmínky nájmu jsou podrobně upraveny v Občanském zákoníku § 2201 až § 2331 a jednoznačně obsahují více ustanovení chránících práva nájemce před právy vlastníka nemovitosti. Jsou zde přesně popsána práva i povinnosti nájemce i pronajímatele (podmínky výpovědi, výpovědní lhůty, omezení výše kauce a smluvní pokuty, atd.).

 

3.     Podmínky podnájmu jsou volné a záleží především na formulaci podnájemní smlouvy. Podnájemce nemá ze zákona garantovanou prakticky žádnou ochranu ani garantovaná práva jako je výpovědní lhůta nebo zákaz krácení jeho práv. Navíc podnájemní smlouva končí vždy společně s nájemní smlouvou, ke které je vztažena. Dále se tedy budeme věnovat jen podmínkám nájemní smlouvy.

 

4.     Doba nájmu – nejčastěji se nájemní smlouvy uzavírají na dobu určitou 1 rok. Pokud uzavíráte smlouvu na dobu neurčitou, nezapomeňte si také sjednat podmínky ukončení smlouvy a výpovědní lhůtu, která je ze zákona minimálně tříměsíční.

 

5.     Výpověď nájemní smlouvy – obecná výpovědní lhůta je 3 měsíce, za určitých okolností může být nájemní smlouva ukončena bez výpovědní doby. Podrobně se touto problematikou budeme zabývat v některém z dalších článků.

 

6.     Kauce (peněžitá jistota) a smluvní pokuta – výše kauce je omezena zákonem. Pronajímatel může požadovat kauci v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného. V případě, že si pronajímatel sjedná v nájemní smlouvě nějakou smluvní pokutu, součet požadované kauce a výše smluvní pokuty nesmí opět přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

 

7.     Běžná údržba bytu - Běžnou údržbu bytu a drobné opravy vymezuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

 

8.     Ukončení nájmu, vrácení kauce – u nájmu na dobu určitou nájem skončí v den uvedený v nájemní smlouvě. K tomuto dni by měl být byt předán ve stavu dohodnutém v nájemní smlouvě. V případě, že nájemce nemá vůči pronajímateli žádné nesplněné závazky měla by být vrácena kauce včetně úroků obvykle požadovaných bankami v místě bydliště dlužníka v době uzavření nájemní smlouvy, pokud si jejich výši neujednali jinak.

Realitní právo Nájem a podnájem